حماسه حسینی
38 بازدید
ناشر: کوثر
نقش: مصحح
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : ترکی استامبولی